Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden

Alex Media, Dichterbij RabobankVraag aan BR!TT Communicatie: 4x per jaar helpen met de het tot stand komen van het ledenmagazine van de bank. Tekst- en beeldmateriaal wordt aangeleverd. BR!TT Communicatie maakt de teksten passend binnen de formats en plaatst ze hierin. Deze opdracht kreeg ik van Alex Willemsen van Alex Media die het maken van de Dichterbij coördineert.

Looptijd project: 2014 – heden.