Da Vinci College

Vraag aan BR!TT Communicatie: 1. handjes bij operationele zaken afdeling communicatie. 2. opstellen van een communicatieplan met planning en begroting voor locatie Gorinchem waarmee gestart kan worden vanaf nieuwe schooljaar (2014-2015).

Werkzaamheden:
De operationele werkzaamheden kreeg ik adhoc, waar op dat moment handjes nodig waren. Voorbeelden zijn: het interviewen (voor persbericht en artikel nieuwsbrief docenten) van student Kees Brouwer en zijn landelijke naamgenoot die een documentaire maakte over zijn naamgenoten, het ontwikkelen van een folder en landingspagina om studiecoaches aan te trekken en het ontwikkelen van materiaal (website, mbogorinchem.nl en flyer) om MBO-Gorinchem op de kaart te zetten.

Het communicatieplan voor locatie Gorinchem is uitgemond in een jaarplanning voor het schooljaar 2014 – 2015.

Looptijd project: april – juli 2014.

Da Vinci College, MBO-Gorinchem