Communicatie Platform Gorinchem

Communicatie Platform Gorinchem in persVraag aan BR!TT Communicatie: als bestuurslid van het Communicatie Platform Gorinchem wilden we het 5-jarig bestaan van het platform vieren. Hiervoor hebben we een jubileumcommissie samengesteld. Met elkaar hebben we de werkzaamheden voor de organisatie van het jubileum opgepakt en verdeeld.

Werkvorm Open Space
Tijdens reguliere bijeenkomsten van het CPG proberen we iets op te steken van gastsprekers of een communicatieafdeling van een toonaangevend bedrijf uit Gorinchem of omstreken. Tijdens het jubileum hebben we de werkvorm ‘Open Space’ ingezet om juist te leren van de kennis en kunde van onze eigen leden. Bij de aftrap van de Open Space mochten mensen een onderwerp inbrengen dat voldeed aan het centrale thema Jouw idee + CPG = Gorinchem 2.0.  Dit heeft geleid tot veel leuke, interessante onderwerpen en levendige gesprekken en discussies.

Aanpak:

1. Formeren jubileumcommissie
2. Brainstormen over idee voor jubileum
3. Opstellen plan van aanpak met budgetindicatie
4. Zoeken geschikte locatie
5. Voorgesprekken met organisatoren Open Space
6. Vormgeven en drukken uitnodigingen, inzetten sociale media en contact zoeken met netwerk.
7. Regelen catering, fotografie, aankleding, ….

Looptijd project: juli 2014 – april 2015.